Kõik parimad pakkumised, diilid, kupongid, voucherid ja sooduskoodid ühest kohast!

Iga päev midagi uut ja põnevat!

Vaata pakkumisi Kokku 20 pakkumist

Kasutustingimused

kampaaniad.ee kasutustingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.kampaaniad.ee elektroonilise Interneti-ostukeskkonna klientide (edaspidi Klient) ja Internetiaadressi www.kampaaniad.ee operaator ja omanik PixmaSoft OÜ, registrikood 11544884, juriidiline aadress Tallinna linn, Harju maakond, Eesti (edaspidi kampaaniad.ee), milline tegutseb vahendajana ja kampaaniad.ee poolt vahendatavate toodete omanike kui müüjate (edaspidi nimetatakse ka kui Kaupmees ainsuses ja/või Kaupmehed mitmuses), keda edaspidi nimetatakse kõiki eraldi ka kui Pool ja/või mitmuses Pooled, vahelisi kaupade vahendamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2. kampaaniad.ee Interneti-ostukeskkond on loodud eelkõige Kaupmehe poolt müüdavate toodete ja teenuste (edaspidi nimetatud ka kui Kaup) Kliendile tutvustamiseks ja müügitehingu läbiviimiseks.

1.3. kampaaniad.ee vahendusel Kliendi ja Kaupmehe vahel sõlmitud leping on kolme osapoole vahel sõlmitava õigussuhte reguleerimine, millisega kohustub kampaaniad.ee vahendama teisele isikule (Kaupmees) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga (Kliendiga) või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele (edaspidi nimetatud ka kui Leping).

1.4. Iga kampaaniad.ee poolt pakutava Kauba juures on informatsioon Kaupmehe kohta. juhul kui Klient vajab täiendavat informatsiooni Kauba kohta, on Kliendil õigus pöörduda eelkõige kampaaniad.ee poole ostukeskkonnas avaldatud kontaktidel, kuid vajadusel võib otse pöörduda ka Kaupmehe poole.

1.5. Lisaks kampaaniad.ee poolt avaldatavale informatsioonile Kauba kohta võib Kaupmees anda Kliendile täiendavat informatsiooni/juhiseid Kauba kohta kui Klient seda vajab.

1.6. Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja kampaaniad.ee õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.7. kampaaniad.ee ei ole Internetikeskkonna vahendusel sõlmitava Kaupmehe ja Kliendi vahelise Müügilepingu osapool. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult Kauba kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab Kaupmees.

1.8. Müügilepingu sõlmides väljastab kampaaniad.ee e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel Kasutajale ka Interneti-ostukeskkonnas Kliendile kupongi (edaspidi nimetatud ka kui Voucher), millise alusel saab Klient ostetud Kaupa Kaupmehe juures tarbida või omandada.

1.9. Kupongile kantakse ostetud Kauba nimi, väärtus, Kaupmehe nimi, selle lunastamiseks Kaupmehe juures ja/või kampaaniad.ee esinduses ettenähtud periood, kupongi number ja muud detailid ning võimalikud eritingimused.

1.10. Tulenevalt mobiiltelefoni teel saadetava lühisõnumi mahupiirangust võib selle teel saadetud kupongi puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, kuid see võimaldab kupongi samadel tingimustel kasutada.

1.11. Kaupmehe juures kupongi eest ostetud toote ja/või teenuse eest peab Klient avaldama Kaupmehele Vahendaja poolt teatavaks tehtud kupongi numbri ja PIN-koodi ning muud detailid, millised on väljastatud ostu hetkel ning osundatud kupongil, väljatrükina paberil või mobiiltelefoni lühisõnumi näitamise teel.

1.12. Kauba tutvustav materjal on esitatud kampaaniad.ee-le Kaupmehe poolt ning kampaaniad.ee ei vastuta nende õigsuse eest, kuivõrd ei pruugi omada alati õiget informatsiooni.

1.13. kampaaniad.ee-l on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.kampaaniad.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.14. kampaaniad.ee e-poes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

2. Hinnakiri

2.1. kampaaniad.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti).

2.2. kampaaniad.ee jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli kupongil kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.3. kampaaniad.ee Interneti-ostukeskkonnas pakutavad tooted on pakkumises Kaupmehelt Kliendile müügiks, kuid osad pakkumised sisaldavad vaid mõnda konkreetset allahindlust Kaupmehe juures, st kupongi lunastamisel Kaupmehe juures on Klient omandanud õiguse saada mõnele konkreetsele tootele või teenusele pakkumuses osundatud allahindluse. Sellisel juhul võtab Klient teadmiseks, et kupongi lunastamise momendil võib olla vajalik tal tasuda juurde Kaupmehe juures kaubale või teenusele kehtiv ostuhind, millisest on maha arvestatud käesolevas punktis nimetatud Kliendi poolt ostetud allahindlus eraldi summana.

2.4. Klient võtab teadmiseks, et ostetavaks Kaubaks on Kaupmehe juures saadava allahindluse õigus. Esemelised Kaubad, millised on Kliendil võimalik osta tervikkujul ning lasta need tarnida enda valitud asukohta, sisaldavad allahindlust ning nendele rakenduv (Kliendi poolt ostetav) allahindlus on üldjuhul ekvivalentne vastava Kauba müügihinnaga.

2.5. kampaaniad.ee müügikeskkonnas on osundatud enamike Kaupade müügipakkumuses allahindlusele, kuid see on indikatiivne ning näitab Kauba tavalist müügihinda Kaupmehe juures ja selle väärtuse erinevust võrreldes kampaaniad.ee müügikeskkonna kui vahendaja poolt pakutava hinnaga. Nimetatud allahindluse protsent on eelkõige indikatiivne Kliendile ja hõlbustab valiku tegemist.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule „Osta kohe“ või “Lisa ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3.3. kampaaniad.ee müügiportaalis on ostetavad kupongid üldjuhul nimetatud kui „Voucher“ või “Kinkekaart”.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb kinnitada Ostukorvi sisu, kus Klient peab vajadusel sisestama küsitud andmed ning valima endale sobiva makseviisi, valides ühe pakutavateest pangalinkidest. Pangalingile vajutades, suunatakse Klient panka tellimuse eest tasumiseks. Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks Kliendi poolt kampaaniad.ee-le tasumise momendist arvates v.a juhul, kui tellimus sisaldab kaupasid, mis vastavalt Eesti Vabariigi seadusele vajavad Kliendi isiku vanuse tuvastamist. Sellisel juhul jõustub Leping pärast Tellimuse eest tasumist ja isiku vanuse tuvastamist.

3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.6. Kauba eest tasumisel võib kampaaniad.ee nõuda maksekinnituse saatmist e-kirjaga aadressile info@kampaaniad.ee juhul kui peaks see osutuma vajalikuks (eelkõige tõrked panga infosüsteemide töös vms).

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Vastavalt Kliendi valitud Kauba kättesaamise asukohale toimetab kampaaniad.ee Tingimuste punktis nr 4.2 sätestatut arvesse võttes kauba kohale hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates Kauba eest tasumise momendist, kui müügipakkumuse kirjelduses ja tingimustes ei ole öeldud teisiti.

4.2. Kauba kohaletoimetamise informatsioon asub konkreetse Kauba müügipakkumuses Kohaletoimetamise viisi valmiseks saab Klient kampaaniad.ee keskkonnas teha sobiva valiku, valides ostukorvis meelepärase tarneviisi. Üldjuhul on iga tarneviisi juures eraldi sätestatud selle tasu, kui see peaks lisanduma.

4.3. Olenevalt Kliendi asukohast on võimalik kättesaamise kohaks valida ka kampaaniad.ee esinduspood, millisel juhul ei rakendu eraldi kauba kohaletoimetamise tasu. Toode on Kliendile üldjuhul kättesaadav koheselt, kuid iga Toote puhul võib olla selle kättesaamise algus- ja lõpptähtaeg (kui on sätestatud selline) erinev. Klient kinnitab käesolevate Tingimuste aktsepteerimisel muu hulgas, et on tutvunud kupongile/voucherile kantud andmetega Kauba kättesaamise täpsemate tingimuste kohta.

4.4. kampaaniad.ee müügisalongide asukohtade, lahtiolekuaegade ja muu olulise kohta on informatsioon kättesaadav kampaaniad.ee keskkonnas.

4.5. Kauba kättesaamine võib toimuda ka Kaupa müüva Kaupmehe juures. Sellisel juhul edastab kampaaniad.ee Kliendile vastava lisainformatsiooni, mis on üldjuhul teatavaks tehtud Kauba müügipakkumuse juures asuvas lisainfos.

4.6. kampaaniad.ee kohustub Klienti koheselt tarneaja muutumisest teavitama, kui selline olukord peaks tekkima.

4.7. Sihtkoha muutumisest peale ostu sooritamist on Klient koheselt kohustatud teavitama kampaaniad.ee-d. Sellisel juhul võib kampaaniad.ee nõuda kehtestatud hinnakirjas sätestatud summas (kättesaadav kampaaniad.ee keskkonnas) lisakulude hüvitamist seoses võimaliku transpordiviisi muutuse, kauba tagasitellimisega vms.

4.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. kampaaniad.ee ja/või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.9. Kaup võidakse anda Kliendile üle kulleri poolt (juhul kui Kaup on tellitud vastavat tarneviisi valides), saatelehe alusel. Sellisel juhul enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab kampaaniad.ee üle vaadata Kauba pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab kampaaniad.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.10. Juhul kui Kauba ostmise momendil valitud tarneviisiks on pakiautomaadi teenus või sarnane, kohustub Klient lisaks käesolevatele Tingimustele aktsepteerima ka vastava pakiautomaadi-, posti vms teenuse osutaja tingimusi ja nendest kinni pidama. Üldjuhul on need tingimused kättesaadavad ostu sooritamise momendil, kuid Klient võtab arvesse, et Kauba kohaletoimetaja täpsemate tingimustega tutvumiseks peab ta nendega tutvuma vastava teenuse osutaja kodulehel Internetis või pöörduma teenuse osutaja poole muul viisil.

4.11. Sooritatud ostu (sõlmitud müügilepingu) korral loetakse Kliendi poolt aktsepteerituks ka Kauba kohaletoimetaja teenuse osutaja tingimused.

4.12. kampaaniad.ee-l on õigus jätta juba tellitud kaup kätte toimetamata, kui kaup on laost otsa saanud. Kui kampaaniad.ee-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab kampaaniad.ee esindaja Kliendiga ühendust ning pakub välja alternatiivvariandi hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui Klient ei soovi soetada tellitud kauba asemel alternatiivvariandina pakutavat kaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab kampaaniad.ee tellitud kauba eest juba tasutud summa Kliendile (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest kampaaniad.ee kontole.

4.13. Iga kampaaniad.ee keskkonnast ostetud Kauba, allahindluse saamise õiguse, kolmanda isiku teenuse või mistahes muu ostu korral on Kauba müügipakkumuses sätestatud selle täpsemad kättesaamise tingimused. Klient avaldab ja kinnitab, et on teadlik, et üldjuhul on omandatud kupongi Kauba vastu lunastamise aeg tähtajaline, v.a. juhtudel, kus Kaup tarnitakse Kliendile.

4.14. Klient kohustub kinni pidama käesolevates Tingimustes kirjeldatud kauba lunastamise tingimustest ja eelkõige tähtajast.

4.15. Ostetud kupongi (voucheri) peale märgitud tähtajast hilisemalt ei ole kampaaniad.ee ega Kaupmees, juhul kui Kauba kättesaamine toimub viimase juures, kohustatud seda Kliendile üle andma. Kuivõrd ostetud Kauba näol on tegemist omandatud soodustusega, käsitlevad Pooled nimetatud olukorda kui tähtajalise soodustuse lõppemist ning millisel juhul ei kuulu Kliendi poolt tasutud ostuhind Kliendile tagastamisele.

4.16. Ostetud Kauba kui soodustuse kokkulepitud ajal lunastamata jätmise järel kaotab Klient nimetatud soodustuse saamise õiguse ja on vajadusel õigustatud selle uuesti ostma (vastava Kauba olemasolul) või ostma nimetatud toote otse Kaupmehe käest viimasega kokkulepitud tingimustel.

4.17. Olukorda, kus Klient on valinud Kauba kättesaamise viisiks selle tarne otse temani, käsitlevad Pooled kampaaniad.ee poolt Kauba lunastamist Kliendi eest.

4.18. kampaaniad.ee loeb käesolevate Tingimuste alusel sõlmitud müügilepingu lõppenuks kui Klient ei lunasta Kaupa ostetud kupongil osundatud ajaks, kohas ja kujul. Siiski, on kampaaniad.ee-l ja Kaupmehel erandkorras õigus Kauba väljastamiseks peale kupongil nimetatud lunastamise perioodi lõppu, kui Kaup on säilinud või allahindlust on võimalik muul moel rakendada. Sellist olukorda käsitlevad Pooled Kliendile vastutulekuna ning kampaaniad.ee ega Kaupmees ei ole kohustatud nimetatud kujul käituma igakordselt.

5. Kauba tagastamise õigus

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest juhul kui Kauba ost (müügilepingu sõlmimine) on sooritatud Interneti või muu sidevahendi teel, eelkõige läbi kampaaniad.ee keskkonna.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja avamata originaalpakendis, pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist (välja arvatud juhul, kui kaubaga ei ole võimalik muud moodi tutvuda, kui pakendit avades ja/või kaupa kasutades)

5.3. Taganemisavaldus tuleb saata kampaaniad.ee-le e-posti aadressil info@kampaaniad.ee tähtaegselt (s.o 14 päeva jooksul). Kauba tagastamise tavalised kulud kannab Klient kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud kaup ei vasta tellimusele. Kauba tagastamiseks mõeldud transpordikulu ei kuulu hüvitamisele.

5.4. Tagastatavat kaupa saab vaid vastava kokkuleppe korral vahetada uue toote vastu kampaaniad.ee e-poe tootevalikust. Vahetatava toote kättetoimetamise transpordikulu eest tasub Klient. kampaaniad.ee ei kohustu Kliendile võimaldama Kauba vahetamist teise Kauba vastu.

5.5. kampaaniad.ee kannab kauba tagastamisel tasutud summa Kliendile tagasi 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingust taganemise teate kätte saamisest ja eeldusel, et selle aja jooksul on tagastatav kaup jõudnud kampaaniad.ee-ni. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine kampaaniad.ee e-poele, kui ei ole Poolte vahel kokku lepitud teisiti. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab kampaaniad.ee toote eest tasutud summa tagasi koos transpordimaksumusega.

5.6. Kui tagastatav Kaup on halvenenud asjaoludest, mis ei ole tingitud kampaaniad.ee-st vaid Kauba mittesihipärasest kasutamisest või muudest asjaoludest (nt pakend on rikutud, toode on kriibitud või on sellel muud selgesti nähtavad kasutamise jäljed), millised ei võimalda Kaupa käsitleda kui uut ning seda pakkuda müümiseks järgmisele Kliendile, on kampaaniad.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemise ulatuses Kliendi poolt toote eest tasutud summa Kliendile tagastamisele kuuluva summaga või keelduda toote tagasi võtmisest.

5.7. Juhul kui ilmneb, et kampaaniad.ee-l on õigus keelduda Kauba tagasi võtmisest, kuid Klient on toimetanud antud kauba kampaaniad.ee valdusesse, kohustub Klient tulema antud Kaubale järele kampaaniad.ee esindusse 7 päeva jooksul arvates kampaaniad.ee poolt vastava otsuse Kliendile saatmisest või tasuma kampaaniad.ee-le eraldi postikulu, millisel juhul saadab kampaaniad.ee antud kauba uuesti Kliendile peale Kliendi poolt postikulu tasumist vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.

5.8. Juhul kui Klient ei tule käesolevate Tingimuste punktis nr 5.7 nimetatud Kaubale järele kampaaniad.ee esindussalongi ega teata soovist see muul moel kätte saada või takistusest, millise tõttu ei ole Klient võimeline Kaubale järele tulema, on kampaaniad.ee-l õigus rakendada Kauba ladustamise eest hoiutasu iga hoiustatud kalendripäeva kohta vastavalt kampaaniad.ee hinnakirjale, mille suuruseks on 5 eurot päevas. kampaaniad.ee kohustub käesolevas sättes nimetatud Kaupa hoidma enda valduses kuni üks (1) kalendrikuu Kauba tagasivõtmisest keelduva otsuse tegemisest. Peale nimetatud perioodi lõppemist ei ole Kliendil õigus nõuda antud Kauba üleandmist kampaaniad.ee poolt ning kampaaniad.ee-l on õigus saata Kaup tagasi Kaupmehele, see hävitada või tühistada allahindlus, millise Klient on Kauba näol ostnud.

5.9. Juhul kui Klient soovib kauba tagastada, kasutades käesolevate Tingimuste punktis nr 5.1 sätestatud õigust, võib Klient tuua tagastatava Kauba kampaaniad.ee esindussalongi või saata Kauba posti teel kampaaniad.ee-le. Sellisel juhul kannab kogu tagastamisega seotud kulu Klient.

5.10. Ostetud Kauba puhul, milleks on asja üleandmine, hakkab käesolevate Kasutustingimuste punktis nr 5.1 nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse või kui lepingu kohaselt, arvestades Kauba eripära, tuleb Kliendile üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse või kui Kauba eripärast tulenevalt tuleb Kaup Kliendile üle anda mitmes osas, päevast, millal Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda valdusse.

5.11. Lepingu sõlmimise ehk Kauba ostu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, hakkab käesolevate Kasutustingimuste punktis nr 5.1 nimetatud tähtaeg kulgema lepingu sõlmimise/ostu sooritamise päevast arvates.

5.12. Lepingust taganemist käesolevates Kasutustingimustes ja seadust sätestatut järgides tõendab tarbija.

5.13. Käesolevate Kasutustingimuste punktis nr 5.1 sätestatud taganemise õigust ei kohaldata Kaupade ostmise lepingutele, mis sõlmitakse või mille esemeks on:

5.13.1. sotsiaalteenuste osutamiseks;

5.13.2. tervishoiuteenuste osutamiseks;

5.13.3. hasartmängus osalemiseks;

5.13.4. reisijaveoteenuse osutamiseks;

5.13.5. eluruumi üürimiseks;

5.13.6. toiduainete, jookide või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas;

5.13.7. teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui kampaaniad.ee poolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab kampaaniad.ee poolt lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

5.13.8. sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või seaduses nimetatud väärtpaberitega;

5.13.9. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

5.13.10. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt;

5.13.11. sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.13.12. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.13.13. asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

5.13.14. selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;

5.13.15. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui Klient on Kaupmehelt tellinud selleks kohaletuleku;

5.13.16. ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;

5.13.17. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

5.13.18. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;

5.13.19. majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui ettevõtja kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;

5.13.20. enampakkumisel;

5.13.21. reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;

5.14. Lisaks käesolevates Kasutustingimustes sätestatule võib kampaaniad.ee keelduda ka muude Kaupade tagasi võtmisest kui selline õigus tuleneb seadusest ja/või lepingust.

6. Puudustega toode ja pretensioonide lahendamine

6.1. Kliendile üleantav Kaup peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid.

6.2. Üldjuhul on Kaupadel müügigarantii. Müügigarantiiks käesolevate Kasutustingimuste tähenduses on Kaupmehe, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) kohustus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

6.3. Iga Kauba puhul on selle pakkumuses või selle juurde kuuluvas lisainformatsioonis eraldi välja toodud müügigarantii eritingimused. Iga ostetud Kauba puhul kohaldatakse sellele konkreetsele tootele ette nähtud garantiitingimusi, millised võivad erineda eelkõige Kauba liigist või laadist tulenevalt. Sealhulgas on iga Kauba puhul erinev garantiiperioodi pikkus.

6.4. Garantii andja käesolevate Tingimuste tähenduses on Kaupmees, kellel lasub Kliendi ees kohustus tagada eelkõige asja lepingutingimustele vastavus.

6.5. Üldjuhul vahendab kampaaniad.ee Kliendi ja Kaupmehe vahelist suhtlemist seoses asja mittevastavusega lepingutingimustele. Seejuures võib olla pakutava Kauba lisainformatsiooni juures täpsustus garantii andja ja teostaja kohta. Sellisel juhul on Kliendil võimalik pöörduda Kauba lepingutingimustele mittevastavavuse ilmnemisel otse Kaupmehe või garantii teostaja poole otse.

6.6. Juhul kui ilmneb käesolevates Tingimustes sätestatud garantiiperioodi jooksul, et Kaup on puudustega, on Kliendil õigus pöörduda kampaaniad.ee esindussalongi, kus kohapeal vormistatakse vastav akt ning kampaaniad.ee korraldab Kauba ülevaatuse ja puuduste tuvastamise koostööd Kaupmehega.

6.7. kampaaniad.ee kohustub lepingutingimustele mittevastavuse tuvastama ja kõrvaldama kolmekümne (30) päeva jooksul puudustega Kauba vastuvõtmise momendist, s.o. vastava akti vormistamisest. Juhul kui ilmneb, et Kauba lepingutingimustele mittevastavuse hindamine ehk ekspertiis ja/või Kauba parandus võib kesta kauem kui 30 päeva, teatab kampaaniad.ee sellest Kliendile eraldi.

6.8. kampaaniad.ee jätab endale õiguse suunata Klient lepingutingimustele mittevastavuse korral otse Kaupmehe või vastava ametliku instantsi poole.

6.9. Pretensiooni esitamise õiguse aeg (müügigarantii algus) algab Kauba üleandmisest Kliendile või Kauba Kliendi poolt kättesaamise momendist, kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on Kauba vastuvõtmise moment kullerteenuse osutaja käest või pakiautomaadist või selle vastuvõtmine kampaaniad.ee müügisalongist.

6.10. Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista Klienti mingilgi viisil selliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.

6.11. Pretensioon hõlmab Kaubal ilmnevate toote konstruktsiooni, valmistamise ja toorainedefektide kõrvaldamist kampaaniad.ee või garantii andja (kui see on erinev kampaaniad.ee-st) poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks Kauba sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nende Kaupade osas, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt iga Kauba kasutusjuhendile.

6.12. Kauba osas, mida Klient soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud (sh. majandus- või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja kampaaniad.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi.

6.13. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest (juhul kui esineb kokkulepe sellise väljastamiseks).

6.14. Pretensiooni alla ei kuulu muu hulgas Kaubas või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh.purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

6.14.1. transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;

6.14.2. Kauba hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;

6.14.3. Kauba ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh.voolu- vms võrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;

6.14.4. toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;

6.14.5. sooduskupongid.e-st või muust garantii andjast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju ning muud välised mõjurid;

6.14.6. Kauba kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;

6.14.7. kui Kaupa on remontinud selleks mittevolitatud isik;

6.14.8. Kliendi süülisest, sh hooletust, tegevusest.

6.15. Samuti ei kuulu pretensiooni alla Kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).

6.16. Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub Klient sellest kampaaniad.ee-le või viimase poolt osundatud muule garantii andjale teatama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Võimaluse korral kohustub Klient viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama.

6.17. Lisaks eeltoodule või kampaaniad.ee nõuda Kliendilt teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, Kauba numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote etiketilt, kui selline on olemas) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.

6.18. Pretensioone lahendavad üksnes kampaaniad.ee või konkreetse Kauba muu garantii andja poolt volitatud hooldustöökojad.

6.19. Kliendil on õigus vea ilmnemisel nõuda Kauba remondi asemel selle asendamist või lepingust taganeda ja nõuda Kauba tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt.

6.20. kampaaniad.ee-l või konkreetse Kauba muul garantii andjal on õigus keelduda Kauba asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

6.21. Pretensiooni kõrvaldamine on Kliendile tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis asendatakse uutega, kuuluvad garantii andjale.

6.22. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Kauba transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale Klient.

6.23. Garantiitähtajal asendatud tootele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

6.24. Iga Kauba juures võivad olla eraldi konkreetse Kauba puhul pretensioonide esitamise välistamist reguleerivad asjaolud, sõltuvalt Kauba eripärast.

6.25. Käesolevates Tingimustes sätestatud garantiitingimused ehk lepingutingimustele mittevastavuse lahendamise kord kehtib Eesti Vabariigis, kuid sõltuvalt Kaubast võib omada laiemat garantiid, kui selline lisainformatsioon sisaldub konkreetse Kauba pakkumuses kampaaniad.ee müügikeskkonnas.

6.26. Klient avaldab ja kinnitab, et on teadlik asjaolust, et kampaaniad.ee on pakutavate Kaupade vahendaja ning ei oma vastutust puudustega Kauba korral Kliendi ees. Sellisel juhul on ja jääb Kliendi ees vastutajaks Kaupmees ehk garantii andja ning käesolevates Tingimustes sätestatud garantiitingimused on üldtingimused pretensioonide lahendamise jaoks. kampaaniad.ee vaid vahendab Kliendi ja Kaupmehe vahelist suhtlemist ja käitleb pretensioone seoses lepingutingimustele mittevastavusega.

6.27. Juhul kui Kaupmees ei täida käesolevates Tingimustes, täiendavad müügilepingus ja/või seaduses sätestatud kohustusi, ei vastuta nimetatud kohustuste täitmise eest kampaaniad.ee.

7. Vääramatu jõud

7.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

8. Isikuandmete kaitse

8.1. Täpsem info isikuandmete töötlemise kohta on leitav Isikuandmete töötlemise leheküljel.

9. Lõppsätted

9.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

9.3. Käesolevate tingimuste oluliseks osaks on iga pakutava Kauba juurde kuuluv müügipakkumuses sisalduv mistahes informatsioon.

Tingimused kehtivad alates 01.01.2019. a.

Tutvu ka isikuandmete töötlemise kampaaniad.ee veebilehel.